Eğitim

Hazır değil, ihtiyaca yönelik dizayn….

“Ben size bir şey öğretemem, sadece düşünmenizi sağlayabilirim.”

Koçluk bazlı eğitim modelinin babası sayılan ünlü düşünür Sokrates in bu sözü, eğitimlerimizde ana hedef olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Eğitimin ihtiyaç analizini beraber yapıyoruz. Bunu yaparken aşağıdaki adımları uyguluyoruz.

  • Şirketinizin amaçlarına ulaşması için, hangi işleri mevcut durumdan daha iyi yapması gerektiğini
  • Söz konusu işleri daha iyi yapması için çalışma arkadaşlarınızın hangi davranışları göstermesini beklediğinizi,
  • Gereken davranışları göstermeleri için hangi yetkinliklere ihtiyaç duyduklarını
  • Bu yetkinlikleri onlara hangi yöntemlerle kazandırabileceğimizi

birlikte analiz ediyor ve planlıyoruz.

Eğitimlerimize katılan dostlarımızda istenilen duygusal ve davranışsal dönüşümü sağlamak için, katılımcıların interaktif olarak katıldıkları, koçluk ve drama araçları ile desteklenmiş eğitimler dizayn ediyoruz.
Sizin ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi, kendi hedeflerimiz olarak kabul ediyor, eğitimlerimizi amaca giden yolda destekleyiciniz olarak dizayn ediyoruz.