Drama

Yapılan araştırma ve incelemeler göstermiştir ki yaratıcı dramanın teknikleri ve öğretme yöntemleri, insan beyninin çalışmasında karşılık bulmaktadır. Projenin içeriğinde de görebileceğiniz gibi, yaratıcı drama çalışmaların da yapılan uygulama ve doğaçlamalar, insan beyninin kalıcı hafızasının anahtarı olan duygulara hitap etmektedir. Bu haliyle eğitimde verilmek istenilen ana mesajın, katılımcıda karşılık bulması ve hayatında uygulanabilir kılınması gibi unsurlarda yerine ulaşmasında etkin bir yöntemdir.

Bir diğer önemli konuda bu eğitimi dizayn edecek ve uygulayacak eğitmenlerin yaratıcı drama eğitimi almış olmalarının yanı sıra, kurumsal hayatın içinde uzun yıllar çalışmış ve eğitimini vereceği konuları deneyimlemiş olmasıdır. Bu durum eğitimin etkisini ve kalıcılığını arttıracağı gibi katılımcıların eğitimin içeriğine ve vermek istediği mesaja olan inancını da yükseltecektir.